nərilti

is.
1. Bağırtı, böyürtü, qışqırıq, çığırtı, nərə səsi. . . <Ovçular> mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib, tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. S. S. A..
2. məc. Gurultu, uğultu, dəhşətli səs. Hamı dənizin heybətli nəriltisini dinləyirdi. M. Hüs.. Haradansa, uzaqlardan şiddətlə qayalara çarpan dəniz dalğalarının qorxunc nəriltisi gəlirdi. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • gurultu-nərilti — is. Çox bərk səsküy, gurultu. Çayın tərpətdiyi qayalar toqquşur, gurultu nərilti qoparırdı. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərilti — (Salyan) səs küy. – Səlminazın həriltisinnən qulağ tutulur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gurultu — is. 1. Bir şeyin hərəkətindən və ya düşməsindən hasil olan çox bərk qarışıq səs. – <Məlikməmməd> sübhə yavuq gördü bir gurultu, bir nərilti gəlir ki, yer zəlzələ eləyir. Ç.. Sel gurultu ilə alaçığın içindən axıb gedirdi. A. Ş.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gurultu-patıltı — bax gurultu nərilti. Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərildəmək — f. 1. Nərilti səsi çıxarmaq; bağırmaq, qışqırmaq, nərə vurmaq. <Pələng> iki üç addım məndən aralı bir qaratikan kolu yanında yıxılıb nərildəyirdi. A. Ş.. Xan acığından şəbkülahını başına basıb bir az vəhşi heyvanlar tək nərildədi. Ç.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölmək — f. 1. Həyatı tərk etmək, vəfat etmək; keçinmək. . . Evin kişisi bir neçə il bundan qabaq ölmüşdür. C. M.. Bir gün qoca bağban xəstələnib öldü. M. Hüs.. // Qırılmaq, tələf olmaq, məhv olmaq (heyvanlar haqqında). Qışda xeyli mal qara öldü. // Tələf …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.